Showing all 10 results

 • Cây Hoa Trạng Nguyên Cây cỏ 2

  Cây Hoa Trạng Nguyên

  Giá thị trường: 150,000 
  Đặt mua hàng
 • Cây hoa bạch tuyết cầu Cây cảnh

  Cây hoa bạch tuyết cầu

  Giá thị trường: 350,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây cỏ mây (cây giống) Cây cảnh

  Cây cỏ mây (cây giống)


  Giá bán lẻ: 75,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây Cỏ đồng tiền – Trồng chậu nhỏ để bàn Cây cỏ

  Cây Cỏ đồng tiền – Trồng chậu nhỏ để bàn


  Giá bán lẻ: 130,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây cẩm nhung (Murraya paniculata) Cây cảnh

  Cây cẩm nhung (Murraya paniculata)


  Giá bán lẻ: 95,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây hồng môn (Magnolia liliiflora) Cây cỏ

  Cây hồng môn (Magnolia liliiflora)


  Giá bán lẻ: 120,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Dương xỉ mỹ (tên khoa học: Epipremnum aureum) Cây cỏ

  Dương xỉ mỹ (tên khoa học: Epipremnum aureum)


  Giá bán lẻ: 50,000 
  Đặt mua hàng
 • Cây dương xỉ Cây cảnh

  Cây dương xỉ

  Giá thị trường: 250,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây cỏ đồng tiền (cây cỏ trồng chậu) Cây cảnh

  Cây cỏ đồng tiền (cây cỏ trồng chậu)


  Giá bán lẻ: 35,000 
  Đặt mua hàng
 • Cây Tùng Thơm Cây cỏ

  Cây Tùng Thơm

  Giá thị trường: 250,000 
  Đặt mua hàng