Showing 1–20 of 35 results

 • Cây thiết mộc lan Cây để bàn 2

  Cây thiết mộc lan

  Giá thị trường: 450,000 
  Đặt mua hàng
 • Cây hoa trà my Cây để bàn

  Cây hoa trà my

  Giá thị trường: 680,000 
  Đặt mua hàng
 • Cây vạn tuế Cây cảnh

  Cây vạn tuế

  Giá thị trường: 680,000 
  Đặt mua hàng
 • Cây Ngọc Ngân Cây để bàn

  Cây Ngọc Ngân

  Giá thị trường: 230,000 
  Đặt mua hàng
 • Cây hoa ngũ sắc (Cây trâm ổi ) Cây để bàn

  Cây hoa ngũ sắc (Cây trâm ổi )

  Giá thị trường: 35,000 
  Đặt mua hàng
 • Cây hoa bạch tuyết cầu Cây cảnh

  Cây hoa bạch tuyết cầu

  Giá thị trường: 350,000 
  Đặt mua hàng
 • Cúc tần Ấn Độ ( cây dây treo hành lang, ban công) Cây leo

  Cúc tần Ấn Độ ( cây dây treo hành lang, ban công)

  Giá thị trường: 35,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây vạn niên thanh – Epipremnum Cây để bàn

  Cây vạn niên thanh – Epipremnum


  Giá bán lẻ: 130,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây hương đào Cây hành lang

  Cây hương đào


  Giá bán lẻ: 430,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây Lan Chi (Cây Dây Nhện) Cây để bàn

  Cây Lan Chi (Cây Dây Nhện)


  Giá bán lẻ: 230,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây Lan Ý (cây cảnh trong nhà, phòng khách) Cây để bàn

  Cây Lan Ý (cây cảnh trong nhà, phòng khách)


  Giá bán lẻ: 320,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây sống đời Cây cảnh

  Cây sống đời


  Giá bán lẻ: 250,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây tuyết tùng Cây cảnh

  Cây tuyết tùng


  Giá bán lẻ: 430,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây lưỡi hổ (cây phòng khách, trong nhà, hành lang) Cây cảnh

  Cây lưỡi hổ (cây phòng khách, trong nhà, hành lang)


  Giá bán lẻ: 580,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây cỏ mây (cây giống) Cây cảnh

  Cây cỏ mây (cây giống)


  Giá bán lẻ: 75,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây Cỏ đồng tiền – Trồng chậu nhỏ để bàn Cây cỏ

  Cây Cỏ đồng tiền – Trồng chậu nhỏ để bàn


  Giá bán lẻ: 130,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây bông nho đỏ (trồng chậu) Cây hành lang

  Cây bông nho đỏ (trồng chậu)


  Giá bán lẻ: 85,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây cẩm nhung (Murraya paniculata) Cây cảnh

  Cây cẩm nhung (Murraya paniculata)


  Giá bán lẻ: 95,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây hồng môn (Magnolia liliiflora) Cây cỏ

  Cây hồng môn (Magnolia liliiflora)


  Giá bán lẻ: 120,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Dương xỉ mỹ (tên khoa học: Epipremnum aureum) Cây cỏ

  Dương xỉ mỹ (tên khoa học: Epipremnum aureum)


  Giá bán lẻ: 50,000 
  Đặt mua hàng