Showing 41–60 of 63 results

 • Cây phong lá đỏ Cây cảnh 2

  Cây phong lá đỏ

  Giá thị trường: 250,000 
  Đặt mua hàng
 • Cây Nha Đam (cây lô hội) Cây cảnh

  Cây Nha Đam (cây lô hội)

  Giá thị trường: 250,000 
  Đặt mua hàng
 • Cây bàng Singapore (cây bàng lá lớn, cây trong nhà) Cây cảnh

  Cây bàng Singapore (cây bàng lá lớn, cây trong nhà)

  Giá thị trường: 250,000 
  Đặt mua hàng
 • Cây lô hội Cây cảnh

  Cây lô hội

  Giá thị trường: 250,000 
  Đặt mua hàng
 • Cây dương xỉ Cây cảnh

  Cây dương xỉ

  Giá thị trường: 250,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây cỏ đồng tiền (cây cỏ trồng chậu) Cây cảnh

  Cây cỏ đồng tiền (cây cỏ trồng chậu)


  Giá bán lẻ: 35,000 
  Đặt mua hàng
 • Cây Tùng Thơm Cây cỏ

  Cây Tùng Thơm

  Giá thị trường: 250,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Hoa Hồng Leo Pháp Cây hành lang

  Hoa Hồng Leo Pháp


  Giá bán lẻ: 750,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây Kim Tiền (Cây Kim phát tài) Cây cảnh

  Cây Kim Tiền (Cây Kim phát tài)


  Giá bán lẻ: 135,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây Kim Ngân Cây cảnh

  Cây Kim Ngân


  Giá bán lẻ: 243,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây Trúc Mây Cây cảnh

  Cây Trúc Mây


  Giá bán lẻ: 430,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây Trường Sinh Cây cảnh

  Cây Trường Sinh


  Giá bán lẻ: 185,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây Bách Thủy Tiên Cây cảnh

  Cây Bách Thủy Tiên


  Giá bán lẻ: 265,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây Ánh Dương Cây cảnh

  Cây Ánh Dương


  Giá bán lẻ: 450,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây Mẫu Tử Cây cảnh

  Cây Mẫu Tử


  Giá bán lẻ: 189,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây Ngà Voi Cây cảnh

  Cây Ngà Voi


  Giá bán lẻ: 654,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây Kim Ngân Để Bàn Làm Việc Cây cảnh

  Cây Kim Ngân Để Bàn Làm Việc


  Giá bán lẻ: 230,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây sơn tùng (Pinus massoniana) Cây cảnh

  Cây sơn tùng (Pinus massoniana)


  Giá bán lẻ: 150,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây Cọ Cảnh ( cây cọ dừa, họ: Arecaceae ) Cây cảnh

  Cây Cọ Cảnh ( cây cọ dừa, họ: Arecaceae )


  Giá bán lẻ: 52,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây bao thanh thiên (Codiaeum variegatum) Cây cảnh

  Cây bao thanh thiên (Codiaeum variegatum)


  Giá bán lẻ: 110,000 
  Đặt mua hàng