Showing 1–20 of 32 results

 • Cây vạn tuế Cây cảnh 2

  Cây vạn tuế

  Giá thị trường: 680,000 
  Đặt mua hàng
 • Cây hoa bạch tuyết cầu Cây cảnh

  Cây hoa bạch tuyết cầu

  Giá thị trường: 350,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây sống đời Cây cảnh

  Cây sống đời


  Giá bán lẻ: 250,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây tuyết tùng Cây cảnh

  Cây tuyết tùng


  Giá bán lẻ: 430,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây lưỡi hổ (cây phòng khách, trong nhà, hành lang) Cây cảnh

  Cây lưỡi hổ (cây phòng khách, trong nhà, hành lang)


  Giá bán lẻ: 580,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây cỏ mây (cây giống) Cây cảnh

  Cây cỏ mây (cây giống)


  Giá bán lẻ: 75,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây cẩm nhung (Murraya paniculata) Cây cảnh

  Cây cẩm nhung (Murraya paniculata)


  Giá bán lẻ: 95,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây hồng môn (Magnolia liliiflora) Cây cảnh

  Cây hồng môn (Magnolia liliiflora)


  Giá bán lẻ: 120,000 
  Đặt mua hàng
 • Cây đa búp đỏ Cây cảnh

  Cây đa búp đỏ

  Giá thị trường: 250,000 
  Đặt mua hàng
 • Cây đuôi công Cây cảnh

  Cây đuôi công

  Giá thị trường: 250,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây thường xuân Cây cảnh

  Cây thường xuân


  Giá bán lẻ: 230,000 
  Đặt mua hàng
 • Cây phong lá đỏ Cây cảnh

  Cây phong lá đỏ

  Giá thị trường: 250,000 
  Đặt mua hàng
 • Cây Nha Đam (cây lô hội) Cây cảnh

  Cây Nha Đam (cây lô hội)

  Giá thị trường: 250,000 
  Đặt mua hàng
 • Cây bàng Singapore (cây bàng lá lớn, cây trong nhà) Cây cảnh

  Cây bàng Singapore (cây bàng lá lớn, cây trong nhà)

  Giá thị trường: 250,000 
  Đặt mua hàng
 • Cây lô hội Cây cảnh

  Cây lô hội

  Giá thị trường: 250,000 
  Đặt mua hàng
 • Cây dương xỉ Cây cảnh

  Cây dương xỉ

  Giá thị trường: 250,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây cỏ đồng tiền (cây cỏ trồng chậu) Cây cảnh

  Cây cỏ đồng tiền (cây cỏ trồng chậu)


  Giá bán lẻ: 35,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây Kim Tiền (Cây Kim phát tài) Cây cảnh

  Cây Kim Tiền (Cây Kim phát tài)


  Giá bán lẻ: 135,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây Kim Ngân Cây cảnh

  Cây Kim Ngân


  Giá bán lẻ: 243,000 
  Đặt mua hàng
 • Sale! Cây Trúc Mây Cây cảnh

  Cây Trúc Mây


  Giá bán lẻ: 430,000 
  Đặt mua hàng