Cây dương xỉ cổ đại thân gỗ

Giá thị trường:

Mô tả

Rate this product

Cây dương xỉ cổ đại thân gỗ, hay còn gọi là cây dương xỉ rừng, cây dương xỉ cố đại, cây dương xỉ thân gỗ

Cây dương xỉ cổ đại thân gỗ
Cây dương xỉ cổ đại

 

Cây dương xỉ cổ đại thân gỗ
Cây dương xỉ cổ đại thân gỗ trồng chậu