Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

Cây cỏ trồng chậu

 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Cỏ đồng tiền – Trồng chậu nhỏ để bàn

  130,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây hồng môn (Magnolia liliiflora)

  120,000 
  Add to cart
 • Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Tùng Thơm

  250,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây cẩm nhung (Murraya paniculata)

  95,000 
  Add to cart
 • Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây dương xỉ

  250,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Dương xỉ mỹ (tên khoa học: Epipremnum aureum)

  50,000 
  Add to cart
 • Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Hoa Trạng Nguyên

  150,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây cỏ mây (cây giống)

  75,000 
  Add to cart

Cây leo

 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây trầu bà vàng (Trầu bà ta)

  45,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Hoa Hồng Leo Pháp

  750,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây cỏ mây (cây giống)

  75,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Trầu bà lá xẻ Monstera Deliciosa – Trầu bà Nam Mỹ

  740,000 
  Add to cart
 • Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cúc tần Ấn Độ ( cây dây treo hành lang, ban công)

  35,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây thường xuân

  230,000 
  Add to cart

Cây nội thất

 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây cẩm nhung (Murraya paniculata)

  95,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây tuyết tùng

  430,000 
  Add to cart
 • Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây vạn tuế

  680,000 
  Add to cart
 • Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây phong lá đỏ

  250,000 
  Add to cart
 • Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Nha Đam (cây lô hội)

  250,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây thường xuân

  230,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây bao thanh thiên (Codiaeum variegatum)

  110,000 
  Add to cart
 • Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây bàng Singapore (cây bàng lá lớn, cây trong nhà)

  250,000 
  Add to cart

Cây để bàn

 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây lưỡi hổ (cây phòng khách, trong nhà, hành lang)

  580,000 
  Add to cart
 • Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây hoa bạch tuyết cầu

  350,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Ngà Voi

  654,000 
  Add to cart
 • Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Nha Đam (cây lô hội)

  250,000 
  Add to cart
 • Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Ngọc Ngân

  230,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây thường xuân

  230,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Trường Sinh

  185,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Dương xỉ mỹ (tên khoa học: Epipremnum aureum)

  50,000 
  Add to cart

Cây hành lang

 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây cẩm nhung (Murraya paniculata)

  95,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây thường xuân

  230,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Cọ Cảnh ( cây cọ dừa, họ: Arecaceae )

  52,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây sơn tùng (Pinus massoniana)

  150,000 
  Add to cart
 • Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây hoa trà my

  680,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Cỏ đồng tiền – Trồng chậu nhỏ để bàn

  130,000 
  Add to cart
 • Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây đa búp đỏ

  250,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây tuyết tùng

  430,000 
  Add to cart

Cây ngoài trời

 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây thường xuân

  230,000 
  Add to cart
 • Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây hoa trà my

  680,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Lan Ý (cây cảnh trong nhà, phòng khách)

  320,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Lan Tím

  130,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Dương xỉ mỹ (tên khoa học: Epipremnum aureum)

  50,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Mẫu Tử

  189,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây cẩm nhung (Murraya paniculata)

  95,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây hương đào

  430,000 
  Add to cart

Chậu cây cảnh

 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Chậu Gốm Bát Tràng To

  130,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Chậu cây tự tưới nước

  180,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Chậu đất nung màu nâu (chậu size nhỏ)

  35,000 
  Add to cart
 • Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Chậu cây cảnh kẹp lan can

  150,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Chậu nhựa tròn trắng

  17,000 
  Add to cart

Hạt giống cây

 • Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Hạt giống Cây Hoa Cẩm Nhung

  30,000 
  Add to cart
 • Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Hạt Giống Atiso Đà Lạt Tím 601AQ

  250,000 
  Add to cart

Các loại cây xanh khác mới cập nhật

Showing 41–60 of 60 results

 • Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây lô hội

  250,000 
  Add to cart
 • Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây dương xỉ

  250,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây cỏ đồng tiền (cây cỏ trồng chậu)

  35,000 
  Add to cart
 • Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Tùng Thơm

  250,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Hoa Hồng Leo Pháp

  750,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Kim Tiền (cây chậu nhỏ để bàn)

  235,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Kim Ngân

  243,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Trúc Mây

  430,000 
  Read more
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Trường Sinh

  185,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Bách Thủy Tiên

  265,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Ánh Dương

  450,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Mẫu Tử

  189,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Ngà Voi

  654,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Kim Ngân Để Bàn Làm Việc

  230,000 
  Read more
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây sơn tùng (Pinus massoniana)

  150,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Cọ Cảnh ( cây cọ dừa, họ: Arecaceae )

  52,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây bao thanh thiên (Codiaeum variegatum)

  110,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Bướm Đêm (cây me đất lá tím)

  75,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Lan Tím

  130,000 
  Add to cart
 • Sale! Cửa hàng Cây Cảnh, Cây Xanh, Cây hoa lá các loại

  Cây Bạch Mã Hoàng Tử

  380,000 
  Add to cart

Mua cây (zalo) 08.2985.8529